नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको Vacancy परीक्षा दस्तुर Namaste Pay मार्फत भुक्तानी गर्नुहोस।

Nepal Telecom ले विभिन्न पदहरुमा Vacancy खुलाएको छ!

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको Vacancy परीक्षा दस्तुर Namaste Pay मार्फत भुक्तानी गर्नुहोस