तपाईको पैसा सजिलै तपाईको रोजाईको सहकारीमा !

अब Namaste Pay मार्फत सजिलो र सुरक्षित रुपमा आफ्नो रोजाईको सहकारीमा आफ्नो पैसा ट्रान्सफर गर्नुहोस्।