आजै बैंक लिंक गर्नुहोस् र आफ्नो Digital Wallet अनुभव Upgrade गर्नुहोस्।

Namaste Pay मा आफ्नो बैंक खाता लिङ्क गरी सजिलैसँग uninterrupted fund transfer को आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।

आजै बैंक लिंक गर्नुहोस् र आफ्नो Digital Wallet अनुभव Upgrade गर्नुहोस्।