Thuprai.com बाट आफ्नो टिकट बुक गर्नुहोस् र खरिद गर्न Namaste Pay मार्फत भुक्तानी गर्नुहोस्।

“नाटक ज्ञानको चिहान,” नेपाली शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तनको आवश्यकता झल्काउने एक उत्कृष्ट कलात्मक प्रयास हो।

Thuprai.com बाट आफ्नो टिकट बुक गर्नुहोस् र खरिद गर्न Namaste Pay मार्फत भुक्तानी गर्नुहोस्।