Be Aware! Stay Alert!

कृपया झूठो दाबी वा लोभ देखाउने कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा तपाईंलाई पठाइएका unknown links मा क्लिक नगर्नुहोस्।

यी unknown links मा क्लिक गर्दा वा App Download गर्नाले तपाईंको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी जस्तै Banking details, Social Media logins, Photos र अन्य कागजातहरू Leak भएर दुरुपयोग हुनसक्छ ।