सरल र सुरक्षित भुक्तानी !

Namaste Pay App मार्फत, तपाईं सरल र सुरक्षित रूपमा सरकारी सेवाहरूको लागि Online भुक्तानी गर्नुहोस्।

एक काउन्टरबाट अर्कोमा धाउने झन्झटलाई बिर्सिदिनुहोस् !